hijsbanden

Hijsen en heffen, keuringsverplichting van materiaal

Hijsmiddelen worden in verschillende bedrijfstakken in meer of mindere mate gebruikt. Ze zijn van cruciaal belang in productie- en opslagfaciliteiten. Door het constante gebruik, is het van groot belang om regelmatige inspecties uit te voeren. Het is zelfs wettelijk verplicht. Niet alleen voor de veiligheid, al moet de veiligheid wel op de eerste plaats komen. Maar ook om werkzaamheden vlotjes te laten verlopen. Hiermee wachten of uitstellen kan grote gevolgen hebben voor zowel de veiligheid van medewerkers als voor het hijsmiddel zelf. Inspecties besparen tijd én geld. Verschillende materialen, zoals hijsbanden, kunnen worden gekeurd bij EKH.

De werkgever heeft een zorgplicht

Er worden bij de verschillende bedrijven veel soorten kranen, takels en hijsmiddelen gebruikt voor het hijsen en verplaatsen van materiaal. Het beleid van elk bedrijf moet erop gericht zijn een veilige werkplek voor de werknemers te handhaven. Daarom kan niet genoeg worden benadrukt dat alleen gekwalificeerde en bevoegde personen deze apparaten mogen bedienen. De veiligheidsregels en -richtlijnen gelden voor alle werkzaamheden waarbij kranen en takels worden gebruikt die in of aan gebouwen zijn geïnstalleerd. En voor alle werknemers en extra arbeidskrachten en personeel van onderaannemers die dergelijke apparaten gebruiken.

keuringsverplichting hijsmiddelen
Hijsbanden laten keuren bij EKH

Verschillende inspecties

Er zijn verschillende inspecties die worden uitgevoerd op hijsmiddelen. De bediener van de laadlift moet dagelijks of voor zijn dienst de laadlift controleren op zichtbare beschadigingen. Te controleren punten zijn onder meer het bedieningsmechanisme, de overbelastingsbegrenzers, de haken, de vergrendelingen en de ketting of kabel. Voor een grondiger inspectie moet een gekwalificeerd persoon regelmatig een inspectie uitvoeren. Hoe vaak hijsmiddelen grondig moeten worden geïnspecteerd, hangt gewoonlijk af van de gebruiksfrequentie. De frequentie van de inspectie kan variëren van één keer per maand tot één keer per jaar. Wanneer er geen duidelijkheid is over hoe vaak geïnspecteerd moet worden, is het aan te raden de handleiding van het hijsmiddel te raadplegen.

Certificering

Voor het eerste gebruik moeten alle nieuwe en gewijzigde kranen en bevestigde hijsmiddelen worden geïnspecteerd. En vervolgens met regelmatige tussenpozen. De apparatuur moet worden geïnspecteerd door gekwalificeerde personen die de juiste opleiding hebben gevolgd. Een gekwalificeerde persoon is iemand die gecertificeerd is als gevolg van het doorlopen van een specifiek opleidingsprogramma. Aan het einde van dit opleidingsprogramma legt deze persoon zowel een theorie- als ook een praktijkexamen af. Slaagt iemand voor beide examens, dan is deze persoon officieel gecertificeerd voor het keuren van hijsmiddelen. Dankzij dit certificaat van beroepsbekwaamheid en hun uitgebreide kennis, opleiding en ervaring zijn zij in staat problemen met betrekking tot hijsmiddelen en het werk op te lossen.


Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *