Bouwmateriaal

De cruciale rol van biobased bouwmaterialen bij circulaire bouw

Al vele jarenlang wordt er binnen de bouwsector veelvuldig gebruik gemaakt van traditionele bouwmaterialen. Vandaag de dag lijkt het er echter naar uit te zien dat de voorkeur steeds vaker komt te liggen op het gebruik van biobased materialen. Dat is een gunstige ontwikkeling. Voor de Nederlandse overheid geldt dat ze graag de vooropgestelde klimaatdoelstellingen voor een duurzame gebouwde omgeving wenst te behalen, maar dan zal er toch nog één en ander moeten veranderen. Het gebruik van biobased bouwmaterialen zal daar een belangrijke rol in gaan spelen.

Wat zijn biobased bouwmaterialen?

Bouwmaterialen beschikken over een biobased karakter wanneer er sprake is van materialen die hun oorsprong vinden in de natuur. Het gaat hierbij om materialen die vervaardigd zijn uit hernieuwbare grondstoffen. Enkele voorbeelden van dergelijke grondstoffen zijn bijvoorbeeld:

  • Hout;
  • Vlas;
  • Stro;

Voor deze materialen geldt dat ze er niet alleen in slagen om op (relatief) korte termijn terug te groeien, daarnaast zijn ze ook opnieuw te gebruiken in hun oorspronkelijke vorm. Daarnaast is het mogelijk om deze materialen te recycleren of kunnen ze worden gecomposteerd.

Bouwmaterialen met een biobased karakter worden steeds populairder

Er kan worden vastgesteld dat bouwmaterialen met een biobased karakter steeds populairder worden. Dit zorgt ervoor dat deze materialen steeds vaker dienst doen als alternatief voor bijvoorbeeld staal of beton. Een belangrijke reden die hiervan aan de basis ligt is de komst van dragende elementen. Denk hierbij dan bijvoorbeeld aan het zogenaamde cross laminated timber. Deze heeft gezorgd voor een bijzonder belangrijke ontwikkeling binnen een markt die zich tot dusver voornamelijk richtte op houtskeletbouw evenals kozijnen, deuren en daken.

CO2 opslag in bouwmaterialen

Er vallen heel wat goede redenen aan te halen waarom de keuze voor een biobased bouwmateriaal vandaag de dag zo’n aanzienlijke sprong op vlak van populariteit heeft gemaakt. Zo geldt voor traditionele materialen die in de bouw worden gebruikt dat ze nog over een grote CO2-uitstoot beschikken. Bijgevolg is ook hun belasting voor ons milieu als zeer aanzienlijk te bestempelen. Hoewel er stappen worden ondernomen om deze grondstofketens te verduurzamen is het zeker geen overbodige luxe om ook te kijken in de richting van duurzame alternatieven.

Hout als één van de routes naar duurzame bouw

Hout wordt bestempeld als één van de routes richting het realiseren van een duurzame bouw. Dit als aanvulling op het gebruik van bouwmaterialen voor circulaire bouw. Het is de algemene verwachting dat er steeds meer hybride bouwvormen zullen ontstaan waarbij er gebruik wordt gemaakt van verschillende materialen welke kunnen worden ingezet op plaatsen waar ze op de meest optimale wijze tot hun recht komen. De ontwikkeling van nieuwe combinaties van duurzame materialen en innovatieve bouwkundige ontwerpen kunnen ervoor zorgen dat de bouw in balans komt met het zogenaamde regeneratievermogen waar onze planeet over beschikt.

Voor hout geldt dat het als bouwmateriaal over het grote voordeel beschikt dat ze afkomstig is uit een hernieuwbare bron. Als er sprake is van duurzaam beheerde bossen betreft het hier zelfs een onuitputtelijke bron. Dit zeer belangrijke voordeel ten opzichte van andere bouwmaterialen wordt vandaag de dag nog steeds onvoldoende gewaardeerd. Dat geldt overigens ook voor de tijdelijke opslag van CO2.


Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *